ارکستر فیلارمونیک تهران
tehran philharmonic orchestra

کنسرت ٧ و ٨ آبان ١٣٩١ با اجراى آثارى از O.Golijov-T.Takemitsu-W.Walton-B.Bartok


کنسرت ٧ و ٨ آبان ١٣٩١ با اجراى آثارى از O.Golijov-T.Takemitsu-W.Walton-B.Bartok

با حضور و همراهىِ:

 لِوُن آراكليان و آرمِن مِسروپيان (مايستر هاى اركستر فيلارمونيك ارمنستان)

به رهبرى آرش گوران

ویلن یک:

 • پدارم فریوسفی ( كنسرت مايستر)
 • امین غفاری
 • مهوش عسکری
 • سروین حزین
 • آوا شادمانی
 • سنا معزز
 • فرشته توفیقی

ویلن دو:

 • نیلوفر محبی
 • عرفان وکیلی
 • عرفان شریف زاده
 • فرمهر بیگلو
 • فوژان غریب نژاد
 • الناز پگاه

آلتو:

 • پانیذ فریوسفی
 • پژمان اختیاری
 • نیلوفر سهی
 • پیمان ابوالحسنی

ویلنسل:

 • آرمن مسروپیان
 • لوون آراکلیان
 • علی آقاجانی
 • گلسانا شناسایی

کنترباس:

 • پورنگ پورشیرازی
 • پروانه انارکی