ارکستر فیلارمونیک تهران
tehran philharmonic orchestra

١٥،١٦ دى ١٣٩٣ با اجراى آثارى از P.I.Tchaikovsky-H.Gorecki-A.Part-D.Heath


١٥،١٦ دى ١٣٩٣ با اجراى آثارى از P.I.Tchaikovsky-H.Gorecki-A.Part-D.Heath

ویلن یک :

 • امین غفاری( كنسرتمايستر)
 • فوژان غریب نژاد
 • پوریا اصانلو
 • علیرضا چهره قانی
 • امین عطایی
 • امیرپاشا فاطمی
 • آذین نصرتی
 • سروناز گلکار

ویلن دو:

 • نیلوفر محبی
 • عرفان شریف زاده
 • فرمهر بیگلو
 • برهان همتی
 • الناز پگاه
 • مهسا زرندی
 • ترگل کریمی مقدم
 • کیوان ربیعی

ویولا:

 • پانیذ فریوسفی
 • دانیال جورابچی
 • پیمان ابوالحسنی
 • پرنیان آقایانی
 • نسیم دارا

ویلنسل:

 • سالار غفاربجویی
 • یاسمن کوزه گر
 • هانیه کازرونی
 • سهراب ملک زاده

کنترباس:

 • فرشید پاتینیان
 • هادی اسماعیلی

ناقوس: 

یاسین کشاورز