ارکستر فیلارمونیک تهران
tehran philharmonic orchestra

٢٥،٢٦،٢٧ ارديبهشت ١٣٩٢ با اجراى آثارى از C.Nielsen-M.Ravel-S.Barber-G.Lekeu-G.Kancheli


٢٥،٢٦،٢٧ ارديبهشت ١٣٩٢ با اجراى آثارى از C.Nielsen-M.Ravel-S.Barber-G.Lekeu-G.Kancheli

به رهبرى آرش گوران
مدير اجرايى : پوريا منوچهرى

ویلن یک :

 • پدرام فریوسفی ( كنسرتمايستر)
 • امین غفاری
 • مهوش عسکری
 • سروین حزین
 • آوا شادمانی
 • فرنوش رحیمی
 • سپیده معزز
 • فرشته توفیقی

ویلن دو :

 • نیلوفر محبی
 • عرفان شریف زاده
 • فرمهر بیگلو
 • الناز پگاه
 • آناهیتا خانزاده
 • فوژان غریب نژاد
 • سارا بیرمزادگان

آلتو:

 • پانیذ فریوسفی
 • کیمیا حسابی
 • نیلوفر سهی
 • امیرحسین مصنوری
 • پیمان ابوالحسنی

ویلنسل:

 • ماکان خوی نژاد
 • سپهر میرسپاسی
 • علی آقاجانی
 • سالار غفاربجویی
 • ساناز حمیدی

کنترباس:

پروانه انارکی